Nowy Świat

Dla ucznia

Plan lekcji

AKTUALNY PLAN ZNAJDUJĘ SIĘ W NA STRONIE: SYNERGIA.LIBRUS.PL ORAZ NA TABLICACH OGŁOSZEŃ SZKOŁY

WSZELKIE TYMCZASOWE ZMIANY PLANU / WYCIECZKI / NIEOBECNOŚCI NAUCZYCIELI ZNAJDUJĄ SIĘ NA TABLICACH OGŁOSZEŃ