Nowy Świat

Rekrutacja

Oferta

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Nowy Świat
Oferta dla klas I-VIII na rok szkolny 2023-2024


OFERTA STANDARDOWA
Pobyt w szkole 6.30-18.00
Zajęcia świetlicowe 6.30 - 8.50; 14:25 - 18.00
ŚWIETNIE WYKWALIFIKOWANA KADRA - STALE DOSKONALĄCA SWOJE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE
 

 • Autorski program nauczania języka angielskiego 5 godzin tygodniowo od klasy I
 • Konwersacje j. angielski, 1 godzina tygodniowo
 • Spotkania ze sztuką, zajęcia artystyczne;
 • Rytmika
 • Gimnastyka korekcyjna

Wszystkie dzieci są objęte stałą opieką pedagoga i psychologa
(warsztaty psychologiczne, terapia pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze dla dzieci mających trudności w nauce lub zaległości po nieobecności).

Bogaty program kulturalny i edukacyjny realizowany w szkole poprzez atrakcyjne warsztaty zajęciowe (chemiczne, muzyczne, ceramiczne, żywe lekcje historii, warsztaty szycia, czerpania papieru, cykl warsztatów o Gdańsku)

Czesne zawiera wydarzenia kulturalne w HKO, nie zawiera wyjść do kina, teatru, muzeów, wynajmu autokarów i in.

W czasie świetlicowym dzieci mogą korzystać z naszej bogatej oferty kółek zainteresowań : m.in.:

 • kółko teatralne
 • matematyczne
 • taneczne
 • English in Action
 • English Drama
 • Helping Hand- zajęcia powtórzeniowe i uzupełniające,
 • Film Studies - zajęcia popularyzujące filmy anglojęzyczne dla dzieci,
 • szachy

Ciekawa oferta zajęć sportowych:

 • Sekcja pływacka
 • Sekcja sportowa
 • Szkoła bierze udział w akcji „Stop zwolnieniom z w-fu"
 • Autorski program „W-f z klasą" w HKO

 • Bogata oferta zajęć dodatkowych (m.in.: Odyseja Umysłu, zumba, tenis, judo , karate, piłka nożna, indywidualna terapia logopedyczna)
 • Placówka czynna 12 miesięcy, oferuje opiekę i zajęcia w świetlicy również w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych i wakacji letnich,
 • Szkoła posiada własny monitoring - bezpieczeństwo to jeden znaszych głównych priorytetów!!!
 • Biblioteka polska, angielska i multimedialna
 • Posiadamy własną kuchnię
 • W pracy dydaktyczno- wychowawczej wykorzystujemy najnowsze metody i technikinauczania : Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz; Pedagogika zabawy Klanza; elementy Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona; program nauki ortografii - Ortofrajda; dziecięca matematyka w oparciu o metodęE. Gruszczyk- Kolczyńskiej;elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne; pracujemy technikami C. Freinet’a , zajęcia teatralne drama;
 • W klasach I-III wprowadzono modyfikacje programowe: „Zabawy z Ortografią” 
   
 • Udział w programach : „Akademia Gdańskich Lwiątek”, „Czytające Szkoły”, „Eko- Szkoła”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”
 • Współpraca z licznymi instytucjami: Akademia Gdańskich Lwiątek; Amnesty International; Teatry: Miniatura i Muzyczny w Gdyni; Opera Bałtycka; Uniwersytet Gdański; Politechnika Gdańska; gdańskie muzea; Park Naukowo- Technologiczny „Experyment” w Gdyni i EduFun w Gdańsku;
 • Nasi uczniowie są objęci opieką Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku
 • Współpraca z Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku
 • Organizujemy Zielone Szkoły
 • Udział w licznych konkursach (plastycznych, recytatorskich, muzycznych, językowych, matematycznych i innych) na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, krajowym i międzynarodowym (m. in Kangurek Matematyczny)!, w których mamy już swoich laureatów!
 • Doskonale wyposażone sale / pracownie.
 • Placówka posiada własny duży basen 100 m2
 • Zajęcia komputerowe 1 dziecko = 1 laptop

 


Dziękuję za zainteresowanie ofertą naszej szkoły
 
dr Anna M. Butkiewicz
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej
NOWY ŚWIAT
Luty 2023 r.